stannah záruka
Stannah logo
Máte akékoľvek otázky? Zavolajte nám ZADARMO Naši preškolení operátori sú tu pre vás 24 hodín denne
0800 162 162

Svetový deň cukrovky: začnite dnes a zmeníte zajtrajšok

Stannah sa zapojila do najväčšej kampane na zvýšenie povedomia o cukrovke, pretože každý má právo na zdravú budúcnosť

Svetový deň cukrovky

 

Právo na zdravú budúcnosť bude raz všeobecným právom. Avšak to, či sa stane dostupným pre každého, vo veľkej miere závisí od vzdelania, znalostí a informovanosti. To platí najmä pre ženy, ktorých sa cukrovka dotýka najviac, a ktoré by mali mať prístup k starostlivosti a informáciám, aby tak dokázali cukrovku zvládnuť a zlepšili svoj zdravotný stav.

Spoločnosť Stannah je pripravená byť pomocníkom na medzinárodnej úrovni, zacieliť pozornosť na cukrovku v tento významný deň a možno pomôcť vzbudiť záujem a motiváciu u ľudí, aby sa nechali vyšetriť na cukrovku 2. typu a komplikácie spojené s ňou.

„Cukrovka nespôsobuje len zničujúce utrpenie jednotlivcov, ale je tiež ekonomickou záťažou pre všetky krajiny na celom svete. Keďže výskyt cukrovky sa neustále zvyšuje, zvyšuje sa aj dopyt po zdravotnej starostlivosti. Menej viditeľnejší je vplyv na celkovú ekonomiku, ale je jasné, že nezdravá spoločnosť nie je schopná naplniť svoj potenciál, čo sa týka ekonomického rozvoja.“ Sir Michael Hirst, prezident, (Medzinárodná diabetická federácia. IDF Diabetes Atlas, 7. vyd. Brusel, Belgicko: Medzinárodná diabetická federácia, 2015)

Ak tieto sú nám tieto informácie známe, čo je potrebné urobiť? Začnime tým, že sa bližšie pozrieme na to, aký je cieľ Svetového dňa cukrovky a prečo sa tento rok venuje tomu, ako cukrovka ovplyvňuje ženy na celom svete.

Cukrovka: celosvetové ohrozenie

Usporiadanie Svetového dňa cukrovky je najväčšia kampaň na zvýšenie povedomia o cukrovke na svete, ktorú organizuje Medzinárodná diabetická federácia. Odhaduje sa, že má dosah na globálnu populáciu s viac ako 1 miliardou ľudí vo viac ako 160 krajinách. Kampaň upozorňuje na problémy, ktoré majú rozhodujúci význam vo svete cukrovky a udržuje cukrovku pevne v centre pozornosti verejnosti a politiky.

Svetový deň cukrovky (SDC) vznikol v roku 1991 vďaka federácii IDF a Svetovej zdravotníckej organizácii. V 2006 sa Svetový deň cukrovky stal oficiálny dňom Organizácie spojených národov.

Kampaň reprezentuje logo s modrým kruhom, ktoré si spoločnosť osvojila v 2007. Modrý kruh je celosvetovým symbolom pre informovanosť o cukrovke a symbolizuje spojenie cukrovkárov z celého sveta v reakcii na epidémiu cukrovky.

Tri hlavné typy cukrovky

Hlavné typy cukrovky

 

Cukrovka 1. typu Cukrovka 2. typu Tehotenská cukrovka
• Rizikové faktory: výskyt cukrovky v rodine, genetika, infekcie a rôzne iné vplyvy prostredia, • Rizikové faktory: nadváha, fyzická nečinnosť, nesprávne stravovanie, genetika, výskyt cukrovky v rodine, prekonaná tehotenská cukrovka alebo starší vek, • Objavuje sa počas tehotenstva,
• objavuje sa náhle a momentálne sa nedá vyliečiť, • môže byť nepovšimnutá a nediagnostikovaná aj niekoľko rokov, • môže viesť k závažným zdravotným rizikám pre matku aj dieťa,
• človek s cukrovkou 1. typu bez inzulínu zomrie. • je možné korigovať ju zmenou stravovacích návykov a zvýšením fyzickej aktivity, v niektorých prípadoch sú nutné lieky • sprevádza ju zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu u matky aj dieťaťa neskôr v živote.

Fakty a štatistiky o cukrovke

Začnime analýzou rozdielu medzi cukrovkou v mestách a cukrovkou na dedinách.

Rozdiel medzi cukrovkou v mestách a cukrovkou na dedinách

Zdroj: Medzinárodná diabetická federácia. IDF Diabetes Atlas, 7. vyd. Brusel, Belgicko: Medzinárodná diabetická federácia, 2015)

Ten rozdiel je zarážajúci. Prevaha cukrovky v mestách môže byť ukazovateľom toho, ako má nezdravý životný štýl priamy vplyv na výskyt niektorých typov cukrovky. Ale nemenej vás prekvapia aj ostatné fakty o cukrovke, napríklad:

 • 1 z 11 dospelých má cukrovku,
 • tri štvrtiny ľudí s cukrovkou žijú v krajinách s nízkym a stredným príjmom,
 • do roku 2040 bude mať cukrovku 1 z 10 dospelých,
 • 542 000 detí má cukrovku 1. typu,
 • 46,5 % dospelých má nediagnostikovanú cukrovku,
 • každých 6 sekúnd zomrie na cukrovku jeden človek,
 • 12 % celkových výdavkov sa vynakladá na cukrovku,
 • 1 zo 7 pôrodov je ovplyvnený tehotenskou cukrovkou,
 • rovnako ako 415 miliónov dospelých, o ktorých sa predpokladá, že majú cukrovku, je tu 318 miliónov dospelých so zhoršenou znášanlivosťou glukózy, čo ich vystavuje vysokému riziku, že sa u nich choroba rozvinie v budúcnosti.

Cukrovka a ženy

Cukrovka a ženy

 

Všetky ohrozené ženy alebo ženy, ktoré už žijú s cukrovkou, by mali mať spravodlivý prístup k nevyhnutným liekom proti cukrovke a technológiám, vzdelávaniu o vlastnej úlohe v liečbe a k informáciám. Toto je jediný spôsob, ako môžu tieto ženy získať viac vedomostí v súvislosti s prevenciou cukrovky 2. typu. Spoločensko-ekonomické podmienky, ktoré vplývajú na dievčatá a ženy s cukrovkou vo veľkej miere sťažujú alebo prakticky znemožňujú včasné zistenie, diagnostiku, liečbu a starostlivosť v rozvojových krajinách. Okrem toho sú omnoho viac vystavené hlavným rizikovým faktorom ako nedostatočná strava a výživa, fyzická nečinnosť, spotreba tabaku a škodlivé užívanie alkoholu.

Tehotenská cukrovka môže tiež predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie matky a dieťaťa a v mnohých prípadoch sa u matky môže začať rozvíjať cukrovka 2. typu. Dievča alebo žena žijúca s cukrovkou si so sebou nesie dvojité bremeno diskriminácie, zdravotný stav a nerovnosť prítomnú v spoločnosti ovládanej mužmi.

Zistite viac faktov o cukrovke u žien:

 • v súčasnosti žije s cukrovkou viac ako 199 miliónov žien, predpokladá sa, že toto číslo sa do roku 2040 zvýši na 313 miliónov,
 • cukrovka je deviatou najčastejšou príčinou úmrtia žien na celom svete, čím spôsobuje 2,1 milióna úmrtí za rok,
 • ženy s cukrovkou 2. typu sú takmer desaťkrát náchylnejšie na výskyt srdcovo-cievnych ochorení ako ženy bez cukrovky,
 • ženy s cukrovkou 1. typu majú zvýšené riziko samovoľného potratu alebo pôrodudieťaťa s vrodenými deformáciami,
 • 1 zo 7 pôrodov je ovplyvnený tehotenskou cukrovkou,
 • až 70 % prípadov cukrovky 2. typu je možné zabrániť prijatím zdravého životného štýlu,
 • 70 % predčasných úmrtí u dospelých je do značnej miery spôsobených správaním, ktoré sa začína počas dospievania,
 • Práve ženy sú najčastejšie zodpovedné za domáce stravovanie a životný štýl, a preto majú potenciál podporiť prevenciu zo svojej domácnosti a omnoho ďalej.

Čo je potrebné urobiť?

Cukrovka: čo je potrebné urobiť?

 

Je potrebný rozsiahlejší prístup k informáciám, aby sa zlepšila diagnostika a liečba všetkých typov cukrovky a zaviedli zmeny v životnom štýle, ktoré spomalia rozšírenie cukrovky 2. typu. Zatiaľ čo vzdelávacie programy môžu pomôcť zlepšovať liečbu u ľudí s cukrovkou, vzdelávanie v oblasti verejného zdravia je potrebné na to, aby sa u bežných ľudí podnietili zmeny v správaní, ktoré budú cukrovke 2. typu predchádzať. Včasná diagnostika môže zabrániť dlhodobým zdravotným komplikáciám alebo ich oddialiť u ľudí, u ktorých nebola diagnostikovaná cukrovka 2. typu. V uvedení skríningových programov došlo k zlepšeniu a rizikové skóre cukrovky bolo tentokrát testované v 32 krajinách na celom svete.

To umožní miestnym úradom a zúčastneným stranám v mestách posúdiť, ako to v ich meste aktuálne vyzerá v oblastiach spojených s prevenciou cukrovky 2. typu. Mestá, ktoré sa podujali na ohodnotenie prevencie cukrovky, budú posúdené na základe šiestich faktorov:

 1. Vhodnosť vonkajších priestorov na šport
 2. Prístup k zdravému jedlu
 3. Prístup k pitnej vode
 4. Výchova k zdravším výberom jedla v školách
 5. Implementované zásady v oblasti prevencie
 6. Dostupnosť informácií o zdravšom výbere jedla

Viac informácií o cukrovke a s ňou súvisiacich problémoch je možné nájsť aj na stránke Zväzu diabetikov Slovenska http://zds.sk/, kde sa dozviete množstvo užitočných informácií. Zväz tiež ponúka pomoc pacientom trpiacich cukrovkou vo forme ochrany ich práv ako pacientov, spotrebiteľov a občanov a prostredníctvom informovania a edukovania ich rodinných príslušníkov.  Zväz tiež zdôrazňuje potrebu testov, pravidelných kontrol u lekára, dodržiavania zásad zdravého životného štýlu a pravidelnej fyzickej aktivity, pretože len tak je možné podchytiť cukrovku už v jej začiatkoch, alebo sa tomuto nepríjemnému ochoreniu vyhnúť. Nebuďte k svojmu zdraviu ľahostajní, pretože vaše zdravie je to najdôležitejšie, čo máte.

Odoslanie žiadosti o brožúru

Request Brochure