stannah záruka
Stannah logo
Máte akékoľvek otázky? Zavolajte nám ZADARMO Naši preškolení operátori sú tu pre vás 24 hodín denne
0800 162 162

OCHRANA SÚKROMIA A ZMLUVNÉ PODMIENKY

icon cal

17th júl 2015

STANNAH DISTRIBUTOR Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie súborov cookie

Toto je webová stránka spoločnosti Stannah Stairlifts Ltd, súkromnej spoločnosti s obmedzeným ručením, ktorá je zaregistrovaná pod číslom 1401451. Základné kontaktné údaje o spoločnosti:
Post – Watt Close, East Portway, , Hampshire SP10 3SD.
Tel.: 01264 332244

Spoločnosť Stannah Stairlifts Ltd je zaregistrovaná na základe Zákona o ochrane údajov z roku 1998 a jej zámerom je, aby ste si udržali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, pri súčasnom využívaní výhod interaktívneho komerčného prostredia. Naším cieľom je poskytnúť návštevníkom našej webovej stránky individuálnu skúsenosť na internete. Veríme, že pri vašom spoznávaní vám budeme môcť poskytnúť relevantnejší obsah a lepšie služby. Je možné, že vás prehliadač vyzve na poskytnutie osobných údajov, najmä, keď vyhľadávate osobitné a/alebo personalizované služby. Poskytnutie takýchto osobných údajov je dobrovoľné, aj keď nemusia byť niektoré služby, ktoré sa bežne ponúkajú prostredníctvom elektronického média, dostupné.

Spoločnosť Stannah Stairlifts Ltd sa zaväzuje chrániť a rešpektovať ochranu vašich osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje naše pravidlá ochrany osobných údajov a vysvetľuje, čo robíme s osobnými údajmi, ktoré získavame od našich používateľov. Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste pochopili náš pohľad a postupy týkajúce sa osobných informácií a to, akým spôsobom sa vás týkajú pri používaní rôznych našich funkcií a služieb. Toto vyhlásenie zverejňuje aktuálne postupy ochrany osobných údajov na našej webovej stránke. Ak vykonáme akékoľvek zásadné zmeny v pravidlách, oznámime ich na našej webovej stránke. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, telefonicky, faxom alebo listom s použitím kontaktných údajov uvedených vyššie.

Aké informácie zhromažďujeme a ako.

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke, sa použijú v súlade so Zákonom o ochrane údajov z roku 1998 a inými relevantnými zákonmi. Medzi informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu patriť:

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám vedome poskytli prostredníctvom formulárov a našej e-mailovej adresy, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo atď.
Vaše preferencie a použitie noviniek zasielaných e-mailom, evidované prostredníctvom e-mailov, ktoré sme vám poslali (ak ste sa rozhodli prijímať novinky o produktoch a ponuky zasielané e-mailom).
Vaša IP adresa, toto je jedinečný reťazec čísel pre váš počítač, ktorý sa zaznamená na našom webovom serveri, keď si vyžiadate akúkoľvek stránku alebo súčasť na webovej stránke. Tieto informácie sa používajú na monitorovanie vášho použitia webovej stránky.
Údaje zaznamenávané webovou stránkou, ktoré nám umožňujú rozpoznať vás a vaše uprednostňované nastavenia, týmto sa vyhnete opätovnému zadávaniu informácií o opakovaných návštevách na stránke. Takéto údaje sa zaznamenajú lokálne na you vašom počítači s použitím súborov cookie.
Možno bude potrebné posunúť informácie, ktoré zhromažďujeme iným spoločnostiam na administratívne účely. Môžeme použiť tretie strany na vykonávanie niektorých činností, ako napríklad spracovanie a triedenie údajov, monitorovanie spôsobu, akým zákazníci používajú webovú stránku a vystavovanie našich e-mailových správ pre nás. Používanie vašich osobných údajov na vlastné účely tretími stranami nebude povolené.

Kde budú uložné osobné údaje?

Informácie, ktoré nám poskytujete, bude prenášať a ukladať spoločnosť Stannah Stairlifts Ltd. Spoločnosť Stannah Stairlifts Ltd prijíma kroky na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi manipulovalo bezpečne, s cieľom pokúsiť sa prešetriť a zamedziť neoprávnenému prístupu v súlade s týmito pravidlami.

Ako budeme používať osobné údaje o vás?

Osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky sa môžu používať na jeden alebo viacero nasledujúcich účelov: Na zdokonalenie obsahu našich webových stránok; na individualizáciu obsahu a/alebo usporiadania našich webových stránok pre jednotlivých návštevníkov; na oboznámenie návštevníkov s aktualizáciami našej webovej stránky; na kontaktovanie zákazníkov na marketingové účely za tým účelom, aby sme poskytli návštevníkom informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás alebo niektorej pridruženej spoločnosti v skupine Stannah Group návštevníci požadujú alebo aby sme im poskytli to, čo by ich mohlo zaujímať a v prípadoch, keď sme na to dostali súhlas alebo boli kontaktovaní za takýmto účelom; na umožňenie návštevníkom zúčastniť sa na interaktívnych prvkoch našich služieb, keď sa návštevníci tak rozhodnú; zdieľať s pridruženou spoločnosťou spoločnosti Stannah Lifts Services Limited Stannah Stairlifts Ltd, distribútormi a dílermi v rámci medzinárodnej siete distribútorov a dílerov Stannah international na komerčné účely; a podporovať vaše zákaznícke vzťahy s nami. V prípadoch, keď predmet obchodu plní díler, nemôžeme ručiť za to, že to bude tá istá ponuka služieb s tými istými podmienkami, akoby sa zabezpečovala priamo prostredníctvom spoločnosti Stannah. Ak sa ocitneme v situácii s povinnosťou zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splniť akýkoľvek právny záväzok alebo s cieľom vynútiť si naše podmienky používania, môžeme dodatočne zverejniť vaše osobné údaje pridruženej spoločnosti spoločnosti Stannah Lifts Services Limited Stannah Stairlifts Ltd, distribútorom a dílerom v rámci medzinárodnej siete distribútorov a dílerov Stannah international alebo tretím stranám. Okrem uvedených prípadov nezverejníme vaše osobné údaje žiadnej osobe ani spoločnosti bez toho, aby sme predtým získali váš písomný súhlas k takémuto kroku. Ak si neprajete, aby sa vaše osobné údaje používali na jeden alebo niekoľko uvedených účelov, oboznámte nás s tým prostredníctvom listu, faxu, telefónu alebo e-mailu s použitím kontaktných údajov uvedených vyššie.

Súbory cookie

S cieľom pomôcť nám pochopiť, ako ich náštevníci našej webovej stránky používajú a napomôcť pri zavádzaní zmien a zdokonalení (vrátane poskytovania viac personalizovaných služieb), zhromažďujeme IP adresy a, ak je váš prehliadač nastavený na ich prijímanie, používame prvok „súbor cookie”.
Súbory cookie obsahujú útržky informácie, ktorú prenášajú webové stránky na pevný disk počítača za účelom evidencie. Súbory cookie môžu pomôcť k zvýšeniu využiteľnosti webu tak, že budú ukladať informácie o vašich preferenciách o konkrétnej stránke, ako naša.

Spoločnosť Stannah nebude používať súbory cookie na zhromažďovanie osobne identifikovateľných informácií o vás. Súbory cookie používame na nasledujúce hlavné účely:
Na pristupovanie k už uloženým informáciám; na odhadovanie veľkosti nášho súboru návštevníkov a modelu používania; a na pomoc pri zacielení obsahu stránky a reklamy.

Množina súborov cookie je jedinečná pre prehliadač pri prístupe na našu webovú stránku. Väčšina prehliadačov je nastavená na prijímanie súborov cookie, mali by ste mať však možnosť nastaviť prehliadač na odmietnutie súborov cookie alebo na oboznámenie situácie, keď ste súbor cookie prijali. Súvisiace informácie nájdete v obsahu „Pomocníka“ vo vašich prehliadačoch.

Zásady spoločnosti Google

Súbory cookie používame na opätovné zacielenie. Nezhromažďujeme ani nepoužívame žiadne osobne identifikovateľné informácie. Od inzerentov sa vyžaduje, aby uverejnili svoje pravidlá ochrany osobných údajov, aby tým upovedomili svojich používateľov o tom, že spoločnosť Stannah sleduje používateľov za účelom opätovného zacielenia. Ak sa chcete odhlásiť z opätovného zacielenia, kliknite na odkaz nižšie:
Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Iné webové stránky

Tieto pravidlá sa týkajú len tejto webovej stránky. Akékoľvek iné webové stránky, ktoré môžu byť prepojené na našu webovú stránku, podliehajú vlastným pravidlám, ktoré sa líšia od našich.

Varovanie

Aj keď prijímanie opodstatnené opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné informácie od neoprávneného prístupu, mali by ste si uvedomiť, že elektronická pošta a iné spôsoby elektronického prenosu informácií sú nebezpečné. Spoločnosť Stannah Stairlifts Ltd, ani jej pridružené spoločnosti, žiaden distribútor ani díler v medzinárodnej sieti distribútorov a dílerov Stannah international nezaručuje, že konkrétny prenos nebude zachytený a/alebo prečítaný neoprávnenou osobou.